Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. Süleyman Seba Kompleksi 10/C Beşiktaş/İSTANBUL 444 66 27

EL MR

EL MR GENEL BAKIŞ

Endikasyon

Doktor tarafından istenen istem formundaki tanılara göre, çekimin olası endikasyonları;

 

  • 1) kemik ve yumuşak doku kaynaklı kitle ayırıcı tanısı
  • 2) travma, enfeksiyon

Hasta Hazırlığı

Çekim odasına hasta alınmadan önce; Hastadan MR çektirmesine uygun olduğuna dair yazılı bir izin formu alınır. Giyinme kabinine yönlendirilen hastaya, hasta önlüğü giydirilir. Hastadan anahtar, bozuk para, cüzdan, kredi kartı, mücevher, işitme cihazı, saç tokası v.b, metal aksesuarları üzerinden çıkartması istenir. Klostrofobisi olan hastalara bir yakını veya personel refakati önerilir. Bu durumda refakat edecek kişinin de üzerindeki tüm metal aksesuarları çıkarttırılır.

Manyetik alana uyumlu hale getirilen hasta çekim odasına alınır.

 

Hasta Yatış Pozisyonu

Hasta masaya yatırılmadan önce extremite Coil Gantry’de masaya yerleştirilmiş olmalı .

Hasta supin pozisyonda uygun yüzeyel Coil patoloijik tarafa sarılı olacak biçimde yatırılır.

“Cihazdan çok yüksek sesler gelecek endişeniz olmasın hiç hareket etmeyin lütfen. “

El  MR Çekimi

Kumanda odasında bulunan bilgisayara hasta bilgileri girilir.

Hasta bilgileri girildikten sonra, çekime başlamadan önce hastanın sakin ve ayarladığımız pozisyonda olup olmadığı kontrol edilir. Hastanın pozisyonu stabil ise Gantry masasında bulunan Coil’e uygun Üst extermite MR protokolü seçilir ve çekime başlanır.

Protokol ve Planlama

Survey

Çekim başlatıldıktan sonra ekrana Survey görüntüsü gelir. Sagital, Koronal ve Aksiyel kesitlerin göründüğü ilk görüntüye Survey görüntü denir

 

Sagital  Planlama:

Sagital planlamaiçin gelen survey üzerinden; Aksiyel kesitte parmakları içine alacak şekilde fleksör ve ekstensör tendonlara paralel ,Koronal plan görüntüleri üzerinden ise metakarap ve falanks’lara paralel şeklide konumlandırma yapılır .

 

Aksiyel Planlama:

Sagital ve Koronal plan görüntüler üzerinden distal falanks’lardan proksimal metakarplar ‘a kadar taranır.

 

Koronal Planlama:

Aksiyal plan görüntüler üzerinden el dorsumunda ekstensör tendonlarında içine alacak şekilde elin volar yüzündeki fleksör tendonlar dahil tüm parmaklardan aynı anda geçecek biçimde,Sagital plan görüntüler üzerinden metakarp ve falankslara paralel olacak şekilde ayarlarınır.

 

Dupuytren Kontraktürlü vaka’lara EL MR ile yaklaşım;

Dupuytren Kontraktürü Elde palmar yüzde deri ile derin yapılar arasındaki subkutanöz fibrillerin bulunduğu fibro-adipoz dokuyu tutan ve ileri dönemlerinde elde ağır fonksiyon kaybına neden olabilen, nedeni tam bilinmeyen bir hastalıktır.

 Dupuytren kontraktürü olan hastaların el MR ların’da,özellikle sagital ve aksiyal ince kesit T2,T2 *FFE gre sekanslar alınmalıdır.Bazen kontrast madde uygulaması gerekebilir.