Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. Süleyman Seba Kompleksi 10/C Beşiktaş/İSTANBUL 444 66 27

BRAKİAL PLEKSUS MR

 BRAKİAL PLEKSUS MR GENEL BAKIŞ

 

BRAKİAL PLEXUS MRG GENEL YAKLAŞIM:

Brakial plexux MR yaklaşımından önce anatomik olarak neleri ifade ettiğini anlamamız, tetkik esnasında hangi bölgeyi nasıl incelememiz gerektiğini anlamamızda yardımcı olacaktır. Brakial plexus C5, C6, C7, C8. Servikal sinirler ile T1 Torakal sinirlerin oluşturduğu ve kola doğru yayılan bir sinir demet ağıdır.

 

 Endikasyon

Doktor tarafından istenen istem formundaki tanılara göre, çekimin olası endikasyonları;

  • Daha çok doğumsal yaralanmalar
  • Servikal KOT varlığı
  • Ateşli silah yaralanmları
  • Travmalar(kol-boyun-omuz)
  • Boyun tümörleri
  • Primer plexus tümörleri yada metastazlar.

 

 Hasta Hazırlığı

Çekim odasına hasta alınmadan önce; Hastadan MR çektirmesine uygun olduğuna dair yazılı bir izin formu alınır. Giyinme kabinine yönlendirilen hastaya, hasta önlüğü giydirilir. Hastadan anahtar, bozuk para, cüzdan, kredi kartı, mücevher, işitme cihazı, saç tokası v.b, metal aksesuarları üzerinden çıkartması istenir. Klostrofobisi olan hastalara bir yakını veya personel refakati önerilir. Bu durumda refakat edecek kişinin de üzerindeki tüm metal aksesuarları çıkarttırılır.

Manyetik alana uyumlu hale getirilen hasta çekim odasına alınır.

 

Hasta Yatış Pozisyonu

Hasta masaya yatırılmadan önce Head Coil Gantry’de masaya yerleştirilmiş olmalı (Nörovasküler yada torso koil)

Hastanın başı masanın üzerinde bulunan Head Coil içerisine gelecek şekilde supine (sırtüstü) yatırılır. Kollar vücuda paralel, yanlara gelecek şekilde uzatılır. Gerekirse küçük süngerler kullanılarak hastanın başı sabitlenip hareket etmesi engellenir. Hastanın başı Gantry’de bulunan kılavuz ışıklar yardımı ile NV Coil içerisine düzgün ve simetrik yerleştirilir. “Kılavuz ışık 1” hastanın burnuna, “Kılavuz ışık 2” gözlerin üzerinde paralel olarak sıfırlanır (bkz: Resim 15.1). Kılavuz ışıkların simetrik olmasına özellikle dikkat edilir.

 

“Cihazdan çok yüksek sesler gelecek endişeniz olmasın hiç hareket etmeyin lütfen. “

 

Hastaya çekim boyunca hareketsiz kalması belirtilir. Hastada kapalı alan korkusu hissedilirse önce hasta sakinleştirilir.  Hasta sakinleştirildikten sonra MR cihazlarında bulunan panik butonu hastanın bir eline verilir. Hastaya gerektiği zaman kullanması tembihlenir. Panik butonu bulunmayan ve arızalı olan MR cihazlarında hasta ile iletişimi sağlamanın yollarından biride “kendinizi kötü hissederseniz ayağınızı kaldırın” denebilir. J

Çekim odasının kapısı kapatıldığından emin olunur ve kumanda odasına geçilir.

 

Brakial Plexus MR Çekimi:

Kumanda odasında bulunan bilgisayara hasta bilgileri girilir.

Hasta bilgileri girildikten sonra, çekime başlamadan önce hastanın sakin ve ayarladığımız pozisyonda olup olmadığı kontrol edilir. Hastanın pozisyonu stabil ise Gantry masasında bulunan Coil’e uygun Boyun MR protokolü seçilir ve çekime başlanır.

 

Protokol ve Planlama

Survey

Çekim başlatıldıktan sonra ekrana Survey görüntüsü gelir. Sagital, Koronal ve Aksiyel kesitlerin göründüğü ilk görüntüye Survey görüntü denir

 

Koronal Planlama :

Aksiyel imajlar üzerinden önde retro-sternal bölgeden başlayıp arkada spinal kanal bitene kadar taranır.

Sagita görüntüler üzerinden ortalama omurga açısında sinir traselerini gösterecek şeklide ayarlanır.

Sagital Planlama:

Koronal planlar üzerinden patolojik tarafa spinal kordun ortasından başlayarak,omuz eklemine dek hafif oblık açı ile taranır.

Aksiyel plan üzerinden patolojik tarafa yönelik boyun orta hattan ;omuz eklemine kadar mediolateral hafif açı ile taranır.

 

Aksiyel Planlama: Aksiye ve Sagital imajlar üzerinden ;

Eğer tek taraflı çalışılıyor ise plexusa yönelik hafif açı ile C3 vertebra korpusundan skapula üst ucuna kadar   taranır. Bilateral çalışılmak isteniyorsa direk vücut aksiyel aksına paralel  olarak C3 vertebra korpusundan T3 vertebra korpusuna kadar olan bölge taranır.

 

 

Brakial plexus tetkiklerinde almış olduğumuz koronal ince kesit STIR sekansı, post proccesing MIP yöntemi ile kesitler kalınlaştırılarak plexus anatomisi daha iyi gösterilebilir. Bu çalışmalara MR Nörografi diyoruz. STIR sekansı yada ağırlaştırlmış T2 görüntüler, özellikle koronal planda alınması bu yüzden önemlidir. Aynı veriyi, DWIBS diffüzyon ağırlıklı serilerin ince aralıksız koronal planda alınması ile de yapılabilir. Sinir köklerini tek tek ortaya koyabilmek ve sinir trasesinde travma yada yer kaplayan lezyona sekonder myelin hasarının varlığını tespit edebilmek için Diffüzyon Tensör Görüntüleme kullanılabilir. Bu konuyu Periferik Sinir Sisteminde Tensör Uygulamaları adlı başlıkta detaylı inceleyeceğiz.

 

Torasik Outlet sendromuna (TOS) Brakial Plexus MR ile Yaklaşım:

TOS: Toraks üst çıkışında, üst extremiteye giden nörovasküler oluşumlara bası sonucu ortaya çıkan değişik semptomlar bütünüdür.

Kısaca TOS ile adlandırılan bu sendromda varyatif olarak gelişen  servikal kot varlığında, özellikle pozisyonel olarak kolu yukarı kaldırma esnasında extra var olan  varyatif kot plexus’u sıkıştırabilir yada subklavyen arter veya subklavyen veni sıkıştırıp anlık olarak damarlardan kan akışını engelleyebilir. Bu tür sendromlarda röntgen ile servikal kot varlığı tesit edilmiş hastalarda; kollar nötral pozisyonda ve kollar yukarıda hem konvansiyonel MR sekansları, hem de anjiografi yapılabilir.