Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. Süleyman Seba Kompleksi 10/C Beşiktaş/İSTANBUL 444 66 27

SAKRUM-KOKSİKS MR

SAKRUM-KOKSİKS MR GENEL BAKIŞ

Hasta Hazırlığı Metal aksesuarlar çıkarttırılır.
Yatış Pozisyonu Supine (sırtüstü), kollar vücuda paralel yanlarda
Taranacak Bölge Sakrokoksigeal kemik ve yumuşak doku
Kontrast madde 10 ml I.V. Kontrast Madde enjektör ile verildikten sonra çekime başlanır.
Kontrastsız Travma v.b
Protokol Sekansları
1- Survey
2- Referans
3- Sagital STIR(4mm,% 10 gap)
4- Sagital T1 (4mm,% 10 gap)
5- Koronal T1 (4 mm,% 10 gap)
6- Koronal STIR(4 mm,% 10 gap)
7- Aksiyal T1 (4mm,%10 gap)
8- Aksiyal yağ baskılı T2 ( 4mm,%10 gap)

1.1 Endikasyon
Doktor tarafından istenen istem formundaki tanılara göre, çekimin olası endikasyonları;
• Post-travmatik kırıklar
• Primer kemik tümörleri yada metastazlar
• Enfeksiyon
• Yumuşak doku kitleleri
1.2 Hasta Hazırlığı
Çekim odasına hasta alınmadan önce; Hastadan MR çektirmesine uygun olduğuna dair yazılı bir izin formu alınır. Giyinme kabinine yönlendirilen hastaya, hasta önlüğü giydirilir. Hastadan anahtar, bozuk para, cüzdan, kredi kartı, mücevher, işitme cihazı, saç tokası v.b, metal aksesuarları üzerinden çıkartması istenir. Klostrofobisi olan hastalara bir yakını veya personel refakati önerilir. Bu durumda refakat edecek kişinin de üzerindeki tüm metal aksesuarları çıkarttırılır.
Manyetik alana uyumlu hale getirilen hasta çekim odasına alınır.

1.3 Hasta Yatış Pozisyonu
Hasta masaya yatırılmadan önce Body Coil Gantry’de masaya yerleştirilmiş olmalı.
varrrrrr

Hasta ayak içeri yada baş içeri gelecek şekilde sırt üstü yatırılır.

Hastaya çekim boyunca hareketsiz kalması belirtilir. Hastada kapalı alan korkusu hissedilirse önce hasta sakinleştirilir. Hasta sakinleştirildikten sonra MR cihazlarında bulunan panik butonu hastanın bir eline verilir. Hastaya gerektiği zaman kullanması tembihlenir Çekim odasının kapısı kapatıldığından emin olunur ve kumanda odasına geçilir.

1.4 Sakrum-Koksiks MR Çekimi
Kumanda odasında bulunan bilgisayara hasta bilgileri girilir.
Hasta bilgileri girildikten sonra, çekime başlamadan önce hastanın sakin ve ayarladığımız pozisyonda olup olmadığı kontrol edilir. Hastanın pozisyonu stabil ise Gantry masasında bulunan Coil’e uygun Alt extremite MR protokolü seçilir ve çekime başlanır.

Protokol ve Planlama
Survey
Çekim başlatıldıktan sonra ekrana Survey görüntüsü gelir. Sagital, Koronal ve Aksiyel kesitlerin göründüğü ilk görüntüye Survey görüntü denir

 

Sagital Planlama:
Koronal ve alsiyal plan görüntüler üzerinden , orta hatta paralel ;sakral ve koksigeal omurların tamamını içine alacak biçimde seknas kurulumu tamamlanmalıdır.

W Y

Aksiyel Planlama: Koronal plan görüntüler üzerinden her iki sakro iliak eklemlere paralel,sagital plan yada önceden alınan sagital T1,STIR,T2 gibi sekans görüntüleri üzerinden eğer sakral patoloji aranıyor ise sakruma tam dik , koksigeal ptoloji aranıyor ise koksikse dik açı ile transversal taramalar yapılabilir.

 

Koronal Planlama
Daha öncesinde elde edilen sagital plandaki T1,T2,STIR gibi konvansiyonel görüntüler üzerinden ;eğer sakral bir patoloji tetkik ediliyor ise sakrum’a tam paralel koronal taramalar yapılır.Patoloji koksikste ise koksiks son ucu dahil koksiks ‘in duruşuna göre koksiks’e paralel taramalar yapılır.Aksiyal plan görüntüler üzerinden ise sakrum yada koksiks için sakro-koksigeal kemikler ortalanır.

Post travmatik sakrum kırığı ve sakruma yönelik aksiyal kesit planlama

T1 ağırlıklı aksiyal kesitlerde sakrum sağ yarımındaki kırığa ait görünüm

Koronal planda STIR ve T1 ağırlıklı serilerde sakrumda kırık