Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. Süleyman Seba Kompleksi 10/C Beşiktaş/İSTANBUL 444 66 27

AYAK BİLEK MR

AYAK BİLEK MR GENEL BAKIŞ

Endikasyon

Doktor tarafından istenen istem formundaki tanılara göre, çekimin olası endikasyonları;

 

  • 1) kemik, kas ve tendonlarda dejeneratif patolojilerin tespiti
  • 2) kemik ve yumuşak doku kaynaklı kitlelerin ayırıcı tanısı
  • 3) travma, enfeksiyon

Hasta Hazırlığı

Çekim odasına hasta alınmadan önce; Hastadan MR çektirmesine uygun olduğuna dair yazılı bir izin formu alınır. Giyinme kabinine yönlendirilen hastaya, hasta önlüğü giydirilir. Hastadan anahtar, bozuk para, cüzdan, kredi kartı, mücevher, işitme cihazı, saç tokası v.b, metal aksesuarları üzerinden çıkartması istenir. Klostrofobisi olan hastalara bir yakını veya personel refakati önerilir. Bu durumda refakat edecek kişinin de üzerindeki tüm metal aksesuarları çıkarttırılır.

Manyetik alana uyumlu hale getirilen hasta çekim odasına alınır.

Hasta Yatış Pozisyonu

Hasta masaya yatırılmadan önce Extremite Coil Gantry’de masaya yerleştirilmiş olmalı (Ayak Extremite Coil yerleştirilmesi

Hasta supin pozisyonda ayakları magnete doğru gelecek şeklide masaya yatırılır.Başının altına yastık veya benzeri bir aparat konulur.Hastanın problemli olan ayağı resimde görüldüğü gibi alt extremite( ayak-ayak bilek) coil ‘ine düzgün bir biçimde yerleştirilir.Rutin vakalarda ayak bileği açısı 90 derece olacak şekilde yatırmak uygun olurken,özellikle ayak bileğinin lateral bağlarında patoloji aranıyorsa (ör: ATFL yırtığı); ayak bileğini plantar fleksiyon pozisyonunda pozisyonlandırma faydalı olacaktır.

 

Ayak Bilek MR Çekimi

Kumanda odasında bulunan bilgisayara hasta bilgileri girilir.

Hasta bilgileri girildikten sonra, çekime başlamadan önce hastanın sakin ve ayarladığımız pozisyonda olup olmadığı kontrol edilir. Hastanın pozisyonu stabil ise Gantry masasında bulunan Coil’e uygun Alt extremite-ayak bileği MR protokolü seçilir ve çekime başlanır.

Protokol ve Planlama

Survey

Çekim başlatıldıktan sonra ekrana Survey görüntüsü gelir. Sagital, Koronal ve Aksiyel kesitlerin göründüğü ilk görüntüye Survey görüntü denir

Sagital yada koronal planlama yapmadan önce aksiyal plan görüntüsünün yada seri görüntülerin tam ayak bileği eklemi seviyesinden geçen görüntü olduğundan emin olmamız gerekiyor.Çünkü sagital ve koronal planama yaparken bu kesit üzerinden açılar vereceğiz.Bu yüzden önerimiz önce aksiyal sekansların kurulması yönündedir.

Aksiyal planlama:

Sagital plan görüntüler üzerinden ayak bileğine paralel ve talus ön konturu ve talus arka konturu na paralel ,Koronal plan görüntüler üzerinden de tibio-talar ekleme tam paralel geçecek şeklide ayarlanmaldır.

Sagital  Planlama:

Koronal plan görüntüler üzerinden tibio-talar ekleme tam dik aksiyal seriler üzerinden distal tibia,distal fibula ve talus tan aynı anda geçen hayali koronal hatta(resim 34.3)  tam dik şeklide ve medial ile lateral malleol’leri içine alacak şeklide konumlandırılır.Sagital plan görüntü üzerinden de FoV alanı anteriorda naviküler kemiktlerden posteriorda aşil tendonuna kadar,superiorda distal kruristen inferiorda ayak tabanına kadar alınmalıdır.

Koronal Planlama:

Sagital sekanslar üzerinden tibial şafta paralel ve tibio-talar ekleme dik anteriorda naviküler kemikten posteriorda aşil tendonunu da içine alacak şeklide,aksiyal seriler üzerinden ise distal tibia ve fibula ile talus orta hattının anteriorundan geçen(resim 34.3) ve bu üç kemikten aynı anda geçen hatta paralel şeklide konumlandırılır.

Oblik aksiyal ve sagital yağ baskılı sekanslarda  parsiyel ATFL yırtığı